خانه / فرهنگی / اخبار / اجرای برنامه ماسوله تا . . . !

اجرای برنامه ماسوله تا . . . !

اجرای برنامه ماسوله تا . . . !

برنامه سه روزه بهار امسال که عنوان از ماسوله تا منجیل را داشت ، با ۱۶ همنورد در یک صبح زیبای بهاری ،  سه شنبه مورخ ۹۲/۳/۱۴  از ماسوله شروع کردیم و ساعت ۱۷/۳۰عصر پنج شنبه مورخ ۹۲/۳/۱۶ در منطقه سالانسر (کلبه درویش) به پایان رساندیم . مسافت طی شده در این کوه پیمایی  جمعن ۶۲ کیلومتر بود . روز اول با عبور از مناطق ایلات زمین، کوه بناز زیر قله های کله قندیو آسمان کوهعبور نموده ودر ییلاق برنی برهدر ارتفاع ۲۶۳۰ متری ناهار خوردیم و سپس با عبور از نزدیک قله گردابدر ساعت۲۰/۳۰  در ییلاق  آنجا پس از طی ۱۵ کیلومتر کوه پیمایی برای شب مانی چادرهای خود را بر پا کردیم .  

صبح روز دوم حرکت خود را شروع نمودیم و پس از پشت سر گذاشتن ییلاق دیزابو کاهش ارتفاعی ۳۰۰ متری و سپس عبور از یک شیب تدریجی  به دشت وسیع و رویایی تکابرسیدیم و از انتهای سمت راست  آنجا ، پا بر ابتدای خط الراس لاس پشتهگذاشتیم و ناهار را روی قله ۲۸۶۳ متری آن خوردیم و سپس با عبور از کنار قله مل بهاروارد یال مین جانیشدیم و از منطقه موسوم به بازارهم گذشتیم  و پس از رسیدن به چشمه هفته خانیوارد محدوده ارتفاعا ت شهرستان رودبارشدیم و سپس مجددن در ییلاقی موسوم به گرداببا ارتفاع ۲۴۰۵ متر شب دوم خود را نیز سپری کردیم . مسافت طی شده در روز دوم ۳۰ کیلومتر بود .

صبح روز سوم به راه افتادیم و پس ۴/۵ساعت صعود در کنار قله ۲۸۲۵ متری پشته کوه عکسی به یادگار گرفتیم و سپس از طریق مناطق لشکرگاه ، لت برهنهو طالش تیلساعت ۵/۳۰ عصر آن روز پس از طی ۱۷ کیلومتر کوه پیمایی در کنار کلبه موسوم به درویش”  سوار بر مینی بوس خود شده و راه شهر رشت را در پیش گرفتیم .

گزارش کامل برنامه  به همراه فایل GPS و همچنین بررسی آن و عکسها در آینده  به اطلاع و رویت همنوردان عزیز خواهد رسید .

 

با آرزوی موفقیت

گروه کوهنوردی تیلار رشت

zp8497586rq

همچنین ببینید

اجرای برنامه صعود به قله علم کوه

برنامه صعود به قله علم کوه در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مردادماه با شرکت سیزده …