خانه / تاریخچه گروه

تاریخچه گروه

ورزش به عنوان وسیله ای که می تواند جسم و جان را پرورش دهد ، همیشه اوقات مورد توجه انسانها بوده است . اما ورزش کوهنوردی علاوه بر این ها به پرورش زیبایی شناسی و اخلاقیات والای انسانی و نظم و زندگی گروهی نیز می اندیشد . این ورزشکاران همواره راه خویش را در طبیعت زیبا ، با طبیعتی که زیبایی خویش را به شکلهای مختلف در چشم علاقه مندان به نمایش میگذارد ، جستجو میکنند . از ویژگیهای ورزش کوهنوردی که عدم وجود تماشاچی و نداشتن قهرمان را می توان نام برد، باعث میگردد که بجای خصلتهای فردگرایی و خودنمایی ، گذشت و ایثار و ارجح دانستن منافع جمعی در مقابل منافع فردی در طبیعت انسان رشد کند .


اگر در ورزشهای گروهی دقت داشته باشیم ، میتوان کوهنوردی را از جمعی ترین آنها محسوب نمود. زیرا در بعضی موارد، حرکت ، تابع ضعیف ترین افراد میگردد. در واقع این ورزش فرد را از خویشتن جدا نموده و به جمع پیوند میدهد و شخصیت افراد را مستحکم می نماید . همچنین به علت برداشتن مشکلات و دشواریها ، شکیبایی و جدیتی خاص را طلب میکند ، از این رو تمرینی است برای قوی تر شدن اراده همه کوهنوردان در مقابله با ناملایمات طبیعت . این دشواریها ممکن است با خطرهایی همراه باشند ، لذا با برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی ، شرکت کنندگان می باید در برنامه ها به رهنمودهای سرپرستان توجه کافی نمایند . لذا این امر وظیفه خطیری را به عهده اعضای گروه میگذارد تا توجه بیشتری نسبت به سایرین در برابر رهنمودهای سرپرستان داشته باشند ، زیرا انضباط حرف اول را می زند.<!–more–>

حال بیاییم از طبیعت زیبا ، بهره ای درست بجوییم . دشتهای وسیع مملو از شقایقهای وحشی ، دریاچه های محصور در میان صخره های عظیم ، دره های عمیق و پرابهت ، همه وهمه نشانی از زیباییهای طبیعت دارد. که دست یافتن به آن ، دوستان علاقه مند را برآن داشته است تا گروهی را به اسم یکی از قله های گیلان ” تیلار ” پی ریزی نماییم .

گروه کوهنوردی تیلار در این راستا و نیز در جهت تحقق یافتن اهداف ورزش کوهنوردی کار خویش را با تعدادی افراد علاقه مند به این ورزش شروع کرد و امید است که گروه نامبرده با تقویت بنیه و توان جسمی و روحی خود و با بهره جستن از تجارب مفید پیشکسوتان این رشته ورزشی در سطح استان و کشور و افزایش آگاهی های لازم علمی و عمومی خویش و کوشش در خصوص آگاه نمودن اعضای گروه و با بالا بردن کیفیت برنامه های در نظر گرفته شده ، بتواند در انجام مسوولیت خطیری که به دوش دارد، موفق گردد. از این رو در جهت پیشبرد کار خویش و آشنایی علاقمندان این ورزش ، اساسنامه ای تنظیم نمودیم تا حدود و ظایف گردانندگان آن و اختیاراتشان و همچنین وظیفه ء همراهان مشخص گردد.