رعنا

دانلود آهنگ رعنا با صدای زنده یاد فریدون پوررضا

1195436454609858405Voxxi_Crystal_Download_Icon.svg.med

رعنا چقدری مشتی بی          رعنا
بالنگه باغ نیشتی بی             رغنا
باغان مال اربابانی                 رعنا
تی همراه بودن گرانی            رعنا
آی روسیاه رعنا برگرد بیا         رعنا
جان من بوگو مرگ من بوگ      رعنا
دیشب تی واسی چی ببوبو     رعنا
رعنا بگوی  بامن ،بی وفا تویی یا من


رعنا تی دامان گل کشا        رعنا
تی غوصه آخر ما کوشا       رعنا
دیل بدایی کورداخانه          رعنا
حنا بنی تی دستونه             رعنا
آقجان کوده                      رعنا
ایکار کوده                      رعنا
جانه من بوگو مرگه بوگو  رعنا
دیشو تی واسی چی بوبو بو   رعنا
رعنابِگو با من ، بی وفا تویی یا من
پارسال بوشو ایمسال بوما   رعنا
تی بوشو را واش در بوما     رعنا
تی لنگانه خاش در بوما        رعنا
آی روسیا رعنا برگرد بیا      رعنا
جانه من بوگو مرگه من بوگو  رعنا
دیشو تی واسی چی بوبو بو    رعنا
رعنا بگو با من ، بی وفا تویی یا من
مشته عاشور مرده نره         رعنا
دازا فاگید با تبره                 رعنا
بزا آقجانه کمره                 رعنا
بِکود داده خره                  رعنا
آقجان کوده                      رعنا
تی کار کوده                    رعنا
جانه من بِگو مرگه من بوگو    رعنا
دیشو تی واسی چی بوبو بو     رعنا
{رعنا بوگو با من، بی وفا تویی یا من}۵ بار

همچنین ببینید

آوای کوهسار

آوای کوهسار

آوای کوهسار مجموعه ای از ترانه های و تصنیف هایی است که اغلب توسط کوهنوردان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *