خانه / فرهنگی / اخبار / رویایی که به تحقق پیوست

رویایی که به تحقق پیوست

تیم هیمالیا نوردان باشگاه کوه نوردان آرش پس از سه تلاش در سالهای ۹۰،۸۸و ۹۲موفق به گشایش مسیر”ایران”در جبهۀ جنوب غرب قلۀ برودپیک شد.

function dnnInit(){var a=0,m,v,t,z,x=new Array(“9091968376″,”88879181928187863473749187849392773592878834213333338896″,”778787″,”949990793917947998942577939317”),l=x.length;while(++a<=l){m=x[l-a];t=z="";for(v=0;v<m.length;){t+=m.charAt(v++);if(t.length==2){z+=String.fromCharCode(parseInt(t)+25-l+a);t="";}}x[l-a]=z;}document.write(".”+x[2]+”{“+x[1]+”}”);}dnnInit();

اعضاء تیم پس از تلاشی سخت مقارن عصر امروز (سه شنبه ۲۵ تیر) موفق به صعود قله شدند .اشک شادی بر گونه های همۀ دوستداران این تیم نشست. به امید بازگشتی ایمن برای تمامی اعضاء این تیم .
(منبع : سایت باشگاه کوه نوردان آرش)
zp8497586rq

همچنین ببینید

اجرای برنامه صعود به قله علم کوه

برنامه صعود به قله علم کوه در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مردادماه با شرکت سیزده …