خانه / فرهنگی / قلم همنورد / "سلام علی یزدان پرست"

"سلام علی یزدان پرست"

Ali yazdan parast

سلام علی یزدان پرست ، سلام مهربانی ، رفاقت ، معرفت

با تو از تو می گوییم “عموعلی”

چرا  که  باور داریم در قلوب تمام کسانی که با ایشان همراه بوده ای ، تاثیر گرفته ای و تاثیر گذاشته ای ، همواره زند ه ای

دمادم ِ همراهیت ، نیک می دیدیم و شاهد بودیم  که مهربانتر می شدی ، مسوول تر و خوشرو تر

نه ، ما کم کمک بهتر می شناختیمت ، و درک می کردیم وسعت قلب پرمحبتت را

 امروز دوباره گرد تو جمع شدیم

گلبارانت کردیم.

کنار تو از با تو بودن خاطره ها ساز کردیم.

روایت کردیم و خندیدیم و گریستیم.

در شگفت از این که هنوز آن قدر نزدیکی ، که نبودی و نیستی از خاک بوسی درگاه تو عاجز مانده

انگار همین دیروز بود همنوردیت در  سرچال و تخت سلیمان ، دماوند و سبلان

گویی دوباره فراخواندیمان که دیدار تازه کنیم و گل بگوییم و گل بشنویم

یکی از  یاریت در تدارک  صعودها گفت

یکی از جمع کردن دوستان برای بازی فوتبال در زمین طالب آباد انزلی

و دریغ که  بعد از تو دیگر دل و دماغی برای ان دیدارهای کودکانه و شاد و پرشعف  نماند

از دوره ی دبیریت در گروه گفتیم از حضورپدرانه و صمیمانه ات در جمع دیگر کمیته ها

وای . . .  چهره ات دیگرگونه می شد وقتی صدایت می زدیم “عمو”

یکی از مزارت عکس گرفت

دوستی دیگر گفت به یادش همراه با شعر ” جان مریم ” در سایت  گروه بگذاریمش

و دیگری گفت هم بنویسیم که چرا امروز این جا آمدیم

… امروز هم علی یزدان یک بار دیگر ما را دور هم جمع کرد .

نسرین اسرافیلیان – ۲۰ آبان ۱۳۹۲

zp8497586rq

همچنین ببینید

سلام لیلا جان

دیروز دوستان را فراخوانده بودی که بدرقه ات کنند. خیلی ها آمده بودند،در شرایط عجیب …