هرای بایید

دانلود آهنگ هرای بایید با صدای زنده یاد احمد عاشورپور

دانلود

هَرای بایید پا بکوبیم دس بزنیم آی زکان
زودتر بگید سز نقاره چنا باید  آسمان
بج بینی ره نوا هیچکی بیشه
واران آفتابه حسرت بکشه
بج بامو بوجور {راحتا بوبو جانٍ کُر} ۲بار
کٌری جان ، تی قوربان ، مرا دِنِ رِه هر ساعت بیگیر بٌونه
اَکه به ، کی بایه ، اَمِه و تا پر راضی ببد هر دونه
نارمه دِه غم و غصه خودا
هر روز ده تانمه دن می یارا
نواسی ده اون
{کار واسی بیشه بورون} ۲بار
می یار خیلی جوانه ، نیشته تنها به خانه
زنِه خو مویا شانه
{ بایه تا کی می ور} ۲بار
بهار جان زودتر فارَس ، واستی منو می نرگس
او وقت بدیم دس به دس
{بنه پا چومه سر} ۲بار
تو کی بایی نیشا وقته
دِه  می یاری پا به بخته
کار سخته
اوی نقاره دِه قایمتر
از دور آموندره دیلبر اَمهِ ور

بیا که ما با زندگی عهد خوشی ببندیم
شادی کنیم ، دف بزنیم ، کف بزنیم ، بخندیم
کار کشت و درو چون شده طی
غم نداریم که در آذر و دی
روی شالیزار باران زیاد ببارد
این که غمی ندارد
دختر جان ، دلبر جان
تو به هر بهانه بیا به دیدارم
دلبر جان ، دختر جان
از تو کی بر آید آرزو که دارم
غم ندارم که آن دلبر من
هر دم آید دگر در بر من
چون زباغ و دشت مارا بود فراغی
خوشتر از او چه باغی
در نوبهار زیبا ، چون آید وقت نشا ، باشد عروسی ما
یاران دف بزنیم ، با هم کف بزنیم
آن دلبر جانانه ، تنها مانده به خانه ، زده به گیسو شانه
یاران دف بزنیم ، با هم کف بزنیم
چه خوش امشب چه خوش این دم
همه خوشدل ، همه خرم ، دل شادم
چو مرادم شده حاصل ، شب و روزم ز غم و دل

همچنین ببینید

آوای کوهسار

آوای کوهسار

آوای کوهسار مجموعه ای از ترانه های و تصنیف هایی است که اغلب توسط کوهنوردان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *