خانه / فرهنگی / مطالب فرهنگی / “ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ”

“ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ”

zendaegi           ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺪﺩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﯾﺰ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﻗﺪ، ﻭﺯﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﮐﻦ.ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ ﻭﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎﺵ. ﺗﺎﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺨﻨﺪ.ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺖ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ: ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ ﻭﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ .ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ . ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍﮐﻪ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯽ .ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ ﺑﭙﺮﺍﮐﻦ ﻭﺑﺎﺣﺪﻭﺣﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻦ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮ .ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﺮﯾﺐ ﺩﯾﺪﻥ ﮐﻦ .ﺭﻭﯼ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻦ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ.  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻡ ﻭﺑﺎﺯﺩﻡ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺧﻨﺪﻩ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﺩﯼ ﻭﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﯽﺣﺴﺎﺏ،،،،ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺮﮐﻦ .. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ …ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺍﻣﻦ ﺗﻮﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺸﻮ ……..

(منبع : وبلاگ کومالیا)

همچنین ببینید

نوروز ۱۴۰۰

همنوردان گرامی با سپری شدن سوز و سرمای زمستانی، شاخه های سرد و بی جان …

یک دیدگاه

  1. و در این راه شاید با خیلی چیزها و اشخاص باید مبارزه کرد،
    اما چاره چیست؟ نمیشود که به راحتی ترسید و تسلیم شد، که دراین صورت بزرگترین مانع از طرف خود ماست.
    با امید پیروزی و موفقیت برای همه دوستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *