خانه / امداد / تعريف كمك هاي اوليه

تعريف كمك هاي اوليه

تعریف کمکهای اولیه

کمکهای اولیه به عملیات و اقدامات ومراقبتهایی گفته می شود که برای نجات بیماران و مصدومین ومجروحین بلافاصله بعد از وقوع انجام می گیرد و تا رساندن پزشک ادامه دارد . نکاتی که کمک کننده باید بداند و به آن عمل کند :   –  هرچقدر حال مصدوم وخیم باشد …

ادامه نوشته »