گيلکي

پاچ لیلی

دانلود آهنگ پاچ لیلی با صدای زنده یاد احمد عاشورپور عمو دختر باموم تی بردنه ره         جان جان اشرفی گول بیهم تی گردنه ره        جان جان ئی شب باموم تی ورجا نیشتنه ره    پاچ لیلی تی خاطر خوان بامود می کشتن ره   پاچ لیلی تو بالای تلار من در زمینم            …

ادامه نوشته »

سرکوه بلند(آی لیلی)

دانلود آهنگ  سر کوه بلند با صدای زنده یاد احمد عاشورپور سرکوه بلند من نی زنم نی                 می چومان به رایه تا بایه کُرِی همگی ور مرا رسوا بو کوده                   همه کس گد عجب شیدایه آرِی { آی لیلی ، جان لیلی   ، می …

ادامه نوشته »

باباخان

دانلود آهنگ باباخان با صدای زنده یاد احمد عاشورپور {بابا خان تیرکمان بزه، گول گوله آفتابه دست کلا همه بزنید آفتاب دیلَ بابَ گول لاله بیچینید جه دشت و جه صحرا کی حکایت آن داره، از مجنون و لیلا} الف گیل دختر جان، مهتاب شبان تو بیا بیرون، مه ببه …

ادامه نوشته »

جان

دانلود آهنگ جان (تی غم و غصه) از زنده یاد احمد عاشورپور {تی غم و غصه  بامو می غم رو ،  جان مگر آن همه غم می جانه کم بو ، جان تو می دردا دانی درمانا هم تو ، جان {می جان دیلبر ، جان از همه بختر  ،  …

ادامه نوشته »

آفتابخیزان

دانلود آهنگ آفتابخیزان از زنده یاد احمد عاشورپور سحرگه او بود و من مست و مستانه دور از چشمان یگانه بیگانه رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه روی سبزه پای چشمه ، نزد دلبر ، خوش نشستم رو به خاور بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن …

ادامه نوشته »

نوروز (بهار آمد سوار آمد)

دانلود آهنگ نوروز (بهار آمد سوار آمد) با صدای زنده یاد احمد عاشورپور بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یوهو خوشم خوشم که عمر دی سر آمده رنجم بگرفته پایان یوهو بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم کن در این نو بهاران دور سرما …

ادامه نوشته »