خانه / فرهنگی / اخبار / اطلاعیه فدراسیون کوهنوردی کشور

اطلاعیه فدراسیون کوهنوردی کشور

الزام در تخلیه یادبودهای همراه کوهنوردان

در ارتفاعات و قله های سراسر کشور

1135-main-1975254288

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻏﯿﺮﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺑﻪﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩﺍﻥ،ﻫﯿﺎﺕﻫﺎ،ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎﺩﺑﻮﺩﻫﺎ،ﺑﻨﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﻼﮐﺎﺭﺩﻫﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎﻁ
ﮐﻮﻩﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ،ﺑﻮﯾﮋﻩ ﮐﻮﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ- ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﭼﺎﺩﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﻮﻡ – ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ،ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩﯼ ﺑﻪ
ﺷﺪﺕ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ!
ﻟﺬﺍ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ،ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻫﯿﺎﺕ ﻫﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ،ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

منبع: فدراسیون کوهنوردی

همچنین ببینید

گزارش صعود به قله شاه معلم

🌿 گزارش صعود به قله شاه معلم 🌱 مطابق با برنامه‌ریزی کمیته فنی، گروه ساعت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *